Menu

Blog

Nitrox for 99 Euros!

Posted on July 1st, 2019
Imagine having more time at depth to spend a little longer exploring the magnificent Zenobia wreck. Or the extra time to linger further, admiring underwater life and taking photographs if the opportunity arises. Well, increased time at depth and shorter intervals between dives are just two of the advantages of using Nitrox instead of Air when scuba diving.

What is Nitrox? Nitrox is a mixture of nitrogen and oxygen, where the concentration of oxygen is higher than in normal breathing air. You've no doubt heard about Nitrox, seen divers breathing Nitrox from cylinders with bright yellow-green labels, and most likely wondered why and how.

Without exception, proper preparation and training is necessary for the safe use of Nitrox. Traditionally, this took the form of hours in the classroom studying special formula and tables. However things have moved on a bit, and today we are pleased to offer online e-learning, allowing you to study when and where it suits - at home, in the office or in a cafe over a cup of coffee. And the best bit, the tables and formulas are a thing of the past, and today we use dive computers to do the calculations for us.

Once the theory is complete you are halfway towards gaining your Nitrox certificate.  On arrival at Dive-In Larnaca, you will meet your instructor who will first check your theory exam and answer any questions you may have. Then you will learn how to use an oxygen analyser, set the Nitrox on your computer, fill out the Nitrox log and label your cylinders.

As we are a regional branch of SDI/TDI, once your theory and practical training is complete we can give you your permanent certification there and then. And finally - Zenobia is waiting! What could be easier? Nitrox opens up a world of possibilities leading to safer, more enjoyable diving.

P.S. Divers with a certificate from any internationally recognised organisation are eligible for SDI Nitrox training.

What are you waiting for? Get started right now by contacting us via e-mail: [email protected] or by visiting www.dive-in.com.cy

Кому курс Nitrox за 99 евро?!

Увеличить время на глубине, дабы провести побольше времени, изучая великолепный рэк Зенобия или же задержаться чуть подольше, наблюдая за подводной живностью – возможно!!! Более длительное время на глубине и более короткие интревалы между дайвами – лишь одно из преимуществ использования Нитрокса.

Что же такое Нитрокс? Нитрокс – это смесь азота и кислорода, в которой концентрация кислорода выше, чем в воздухе. Несомненно вы слышали о Нитроксе, видели дайверов, погружающихся на Нитроксе с яркими желто-зелеными этикетками на баллонах, и скорее всего задавались вопросами почему и как. Без исключений, для безопасного использования Нитрокса необходимы подготовка и обучение.

Традиционно обучение занимало довольно долгое количество времени, часы, проведенные в классе за изучением специальных формул и таблиц. Система обучения не перестает шагать вперед, и на сегоднящний день мы рады предложить обучение онлайн e-learning, где бы вы не находились – дома, в офисе, в кафе за чашкой кофе. Более того, таблицы и формулы ушли на дальний план, и сегодня мы используем дайв-компътеры.

После прохождения теоритической части онлайн, которую вы можете сделать еще до приезда на отдых, вы – на полпути до получения заветного сертификата! По приезду к нам в  Dive-In Larnaca первым делом вы познакомитесть с вашим инструктором, с которым вы вместе проверите заключительный экзамен и сможете задать все интересующие вас вопросы. Далее вы получите практический опыт работы с анализаторами кислорода, подводными компьютерами Нитрокс, регистрационными таблицами газа и маркировкой баллонов.

Поскольку мы являемся региональным отделением SDI / TDI, по завершению академического обзора и практического занятия, мы дадим вам ваш постоянный сертификат. А дальше – Зенобия ждет! Что может быть проще? Нитрокс открывает мир возможностей, ведущих к лучшему, более приятному дайвингу.
P.S. Дайверы с сертификатом любой, международно-распознаваемой организации могут пройти обучение Nitrox SDI

Чего же вы ждете? Начните прямо сейчас, связавшись с нами через e-mail: larnaca@dive-in.com.cy или посетив  www.dive-in.com.cy
Kurs Nitrox za 99 €? Tak, to możliwe.

Chcesz spędzić więcej czasu przyglądając się wspaniałemy wraku Zenobia, a może wolisz dłużej obserwować podwodne stworzenia? Dłuższy czas nurkowania (30m powietrze – 20 minut, nitrox 32% - 30 minut), krótrze przerwy pomiędzy nurkowaniami to tylko niektóre z zalet używania Nitroxu.

Co to w ogóle jest Nitrox (EAN)? Nitrox to mieszanina azotu i tlenu, w której stężenie tlenu jest wyższe niż w powietrzu. Zapewne słyszeliście o Nitoksie podczas waszych wypraw, widzieliście też nurków z żółto – zielonymi  etykietami na butlach i najprawdopodobniej zastanawialiście dlaczego i po co. Pamiętaj, że jak zawsze odpowiednie przygotowanie i szkolenie są niezbędne do bezpiecznego stosowania wzbogaconego powietrza.

Tradycyjne szkolenie trwało dość długo. Godziny spędzone w klasie ucząc się specjalnych formuł i tabel zamiast być pod wodą. System szkoleń nie przestaje się rozwijać. Dziś mamy przyjemność zaoferować naukę online (e-learning). Gdziekolwiek jesteś – w domu, w biurze czy w kawiarni przy filiżance kawy. Co więcej, tabele i farmuły trafiły na dalszy plan. Dziś praktycznie wszyscy używamy komputerów nurkowych.

Po przejściu przez część teoretyczną na stronie www, którą możesz zrobić jeszcze przed przylotem na swój wymarzony wypoczynek, jesteś w połowie drogi żeby zdobyć swój certyfikatv SDI Nitrox Diver. W Dive-In Larnaka pierwszą rzeczą, którą zrobisz będzie zapoznanie się ze swoim instruktorem, z którym sprawdzisz egzamin końcowy i będziesz mógł zadać nurtujące Cię pytania. Następnie zapoznasz się analizatorem tlenu, komputerem nurkowym z Nitrox, oznaczeniami butli oraz dokumentacją rejestracyjną gazów. Wszystko to zastujesz w praktyce sprawdzając swoje butle przed nurkowaniem.
Ponieważ jesteśmy regionalnym biurem SDI TDI, po zakończeniu teorii i szkolenia praktycznego otrzymasz od nas swój certyfikat SDI Nitrox Diver.

Co potem? Zenobia czeka !!! Co może być łatwiejsze? Nitrox otwiera wiele możliwości prowadzących do lepszego i przyjemniejszego nurkowania.

PS. Nurkowie z certyfikatem od uznawanych międzynarodowych organizacji szkoleniowych mogą uzyskać stopień SDI Nitrox.

Na co czekasz? Już dziś zapisz się na kurs, kontaktując się z nami poprzez e-mail: [email protected] lub odwiedzając naszą stronę www.dive-in.com.cy .

Nitrox για 99 ευρώ!

Φανταστείτε να έχετε περισσότερο βάθος για να περάσετε λίγο περισσότερο χρόνο στην εξερεύνηση του θαυμάσιου ναυαγίου Zenobia  και να θαυμάζετε την υποβρύχια ζωή και τραβώντας φωτογραφίες, αν προκύψει η ευκαιρία. Λοιπόν, ο αυξημένος χρόνος στο βάθος και τα μικρότερα διαστήματα μεταξύ των καταδύσεων είναι μόνο δύο από τα πλεονεκτήματα της χρήσης του Nitrox αντί του Αέρα κατά την κατάδυση.

Τι είναι το Nitrox; Το Nitrox είναι ένα μείγμα αζώτου και οξυγόνου, όπου η συγκέντρωση οξυγόνου είναι υψηλότερη από τον κανονικό αέρα αναπνοής. Δεν έχετε ακούσει για το Nitrox; βλέπε δύτες που αναπνέουν Nitrox από κυλίνδρους με λαμπερές κίτρινες-πράσινες ετικέτες, και κατά πάσα πιθανότητα αναρωτήθηκε γιατί και πώς;

Χωρίς εξαίρεση, απαιτείται η σωστή προετοιμασία και εκπαίδευση για την ασφαλή χρήση του Nitrox. Παραδοσιακά, αυτό είχε τη μορφή ωρών στην τάξη που μελετούσαται ειδικες φόρμουλες και πίνακες. Ωστόσο, τα πράγματα έχουν αλλαξεί λίγο, και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσφέρουμε online ηλεκτρονική μάθηση, επιτρέποντάς σας να μελετήσετε πότε και πού σας ταιριάζει, στο σπίτι, στο γραφείο ή σε μια καφετέρια πάνω από ένα φλιτζάνι καφέ. Και το καλύτερο κομμάτι, οι πίνακες και οι τύποι είναι κάτι παλιό. Σήμερα χρησιμοποιούμε καταδυτικούς υπολογιστές για να κάνουμε τους υπολογισμούς μας.

Μόλις ολοκληρωθεί η θεωρία, είστε στα μισά του δρόμου για να πάρετε το πιστοποιητικό σας Nitrox. Κατά την άφιξη στο Dive-In στη Λάρνακα, θα συναντήσετε τον εκπαιδευτή σας, ο οποίος θα ελέγξει πρώτα τις θεωρητικές εξετάσεις σας και θα απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις που έχετε. Στη συνέχεια θα μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε έναν αναλυτή οξυγόνου και πως θα ρυθμίστε το Nitrox στον υπολογιστή σας, θα συμπληρώσετε το μητρώο Nitrox και επισημάνετε τους κυλίνδρους σας.

Καθώς είμαστε περιφερειακό κατάστημα της SDI / TDI, μόλις ολοκληρωθεί η θεωρία και η πρακτική σας κατάρτιση, μπορούμε να σας προσφέρουμε τη μόνιμη κάρτα πιστοποίησής σας εκεί. Και τελικά - το Ζενοβία περιμένει! Τι θα μπορούσε να είναι ευκολότερο; Το Nitrox ανοίγει έναν κόσμο δυνατοτήτων που οδηγεί σε ασφαλέστερες, πιο ευχάριστες καταδύσεις.

P.S. Δύτες με πιστοποιητικό από οποιονδήποτε διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό είναι επιλέξιμοι για την εκπαίδευση του SDI Nitrox.

Τι περιμένεις? Ξεκινήστε τώρα επικοινωνώντας μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: larnaca@dive-in.com.cy ή με την επίσκεψη στο www.dive-in.com.cy . 
Learn to dive in Cyprus!

Posted on May 17th, 2019Wherever you go to relax and enjoy the sea and the sun, you will more than likely bump into people wearing scuba gear on their backs and an excited grin! We’d like to tell you how easy it is to become one of these lucky people, holding an international certificate that allows you to safely explore what the ocean has to offer.

The initial Open Water Diver Course (OWDC) is your ticket into the world of diving - a lifelong hobby for children and adults! And Cyprus is the perfect place to start. One of the sunniest places on the planet, with sandy beaches, rocky coves and the aquamarine of the Mediterranean Sea as a backdrop.

The OWDC course is broken into three parts: dive theory (online or classroom lessons), practical lessons in confined water, and open waterdives.

Today, theory online occupies a leading position, as it allows students to study when and where it suits: at home, in the office or in a cafe. All you need is internet access.

During practical lessons with a qualified instructor, you will learn about diving equipment and how to use it, practice many useful skills that will make you feel more comfortable underwater, and experience what neutral buoyancy feels like.

During the course you will be provided with a full set of sized equipment.

Upon successful completion of the course, you will be certified as Open Water Diver. With this certificate you can dive anywhere with a depth limit of 18m. The course is suitable for all ages and abilities; you can learn to dive from as young as 10 years old. Don’t miss the opportunity to experience something new and exciting time on vacation with friends and family!

For more information and booking, contact us via e-mail: [email protected] or visit our website at Dive-In Larnaca

Don’t forget to follow us on Facebook  :)

See you soon!Научитесь дайвингу на Кипре!

Куда бы вы не поехали отдыхать в погоне за морем и солнцем, скорее всего вы встретите счастливчиков, гордо шагающих с аквалангом на спине и улыбкой в 32 зуба! Мы бы хотели рассказать вам, как на самом деле легко стать одним из этих счастливчиков с международным сертификатом в руках и готовым покорять морские глубины.

Начальный курс Open Water Diver Course (OWDC) является билетом в мир дайвинга – хобби на всю жизнь для детей и взрослых!

Где же еще обучиться дайвингу, как не на Кипре – одном из самых солнечных мест на планете с его аквамаринового цвета Средиземным морем.
Курс OWDC включает в себя три части: изучение теории (онлайн или классные занятия), практические уроки в закрытой воде (лагуна) и открытой воде.
На сегодняшний день онлайн-теория занимает лидирующую позицию, так как позволяет студентам обучаться, где бы они не находились: дома, в офисе или в кафе, например. Все, что вам нужно – доступ в интернет.
Во время практических занятий вы ознакомитесь с дайвинг-оборудованием и как им пользоваться, научитесь множеству полезных упражнений, которые позволят вам почувствовать себя более комфортно под водой, испытаете на себе, что же такое нейтральная плавучесть или невосомость под водой.
На время курса вам будет предоставлен полный комплект оборудования, подобранный по вашим параметрам.
По успешному завершению курса вы будете сертифицированы как Open Water Diver. С данным сертификатом вы сможете погружаться, где угодно с лимитом глубины в 18м.

Дайвинг – для всех: детей и взрослых! Мы начинаем обучение данного курса с детьми 10лет и старше. Не упустите возможность полезно и увлекательно провести время на отдыхе с друзьями и семьей!

Для получения большей информации и букирования свяжитесь с нами через e-mail: [email protected] или посетите наш веб-сайт в Dive-In Larnaca

Не забывайте подписаться на нас на Facebook и Vkontakte :)
До скорых встреч!Rozpocznij swoją przygodę z nurkowaniem na Cyprze. ( Naucz się nurkować na Cyprze)

Gdziekolwiek się udasz aby odpocząć i cieszyć się wodą i słońcem, z dużym prawdopodobieństwem wpadnieszna ludzi noszących sprzęt nurkowy na pleach oraz ich uśmiechnięte twarze. Chcielibyśmy Ci powiedzieć jak łatwo stać się jednym z tych szczęśliwych ludzi posiadających miedzenyarodowy certyfikat, który pozwala bezpiecznie odkrywać, co ma do zaoferowania ocean, morze czy jezioro.

Początkowy kurs Open Water Diver (OWDC) to Twój bilet do podwodnego świata – hobby na całe życie dzieci i dorosłych. A Cypr to idealne miejsce do rozpoczęcia Twojej przygody. Jedno z najbardziej słonecznych miejsc na świecie z piaszczystymi plażami, skalistymi zatoczkami i akwarynem Morza Środziemnego w tle.

Obecnie teoria online zajmuje wiodącą pozycj, ponieważ pozwala studentom uczyć się w odpowiednim dla nich czasie. W domu, biurze lub w kawiarni. Wszystko czego potrzebujesz to dostęp do internetu.

Podczas lekcji praktycznych z wykwalifikowanym instruktorem dowiesz się o sprzęcie nurkowym, jak z niego korzystać i co do czego służy. Ćwicząc wiele przedatnych umiejętności, poczujesz się bardziej komfortowo pod wodą i doświadczysz co znaczy neutralna pływalność.

Podczas kursu otrzymasz pełny komplet sprzętu odpowiednio dobrany dla Ciebie.

Po umyślnym ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat Open Water Dive. Możesz z nim nurkować w dowolnym miejscu z limitem głębokości 18m. Kurs jest odpowiedni prawie dla wszystkich  grup wiekowych, możesz go rozpocząć w wieku 10 lat. Nie przegap okazji, aby przeżyć coś nowego i ekscytującego na wakacjach z rodziną lub przyjaciółmi.

Aby uzyskać więcej informacji i dokonać rezerwacji, skontaktuj sie z nami poprzez e-mail: [email protected] lub odwiedź naszą stronę internetową Dive-In Larnaca.


Plastic cards a thing of the past!

Posted on April 15th, 2019It’s happened to all of us at some time or another.  You arrive at the dive centre looking forward to an exciting day underwater, and the first thing the centre asks for is your certification card. Can you find it? Of course not.  If you’re lucky you’ve left it in your hotel room safe alongside your passport and credit cards, however it’s not uncommon for certification cards to be left at home in the rush to pack and get to the airport.  Until recently this would mean forgoing your dives.  Or if you had a friend at home who could fax across a photocopy of your cards to the dive shop you might only miss the first day.    In this day and age, where email, digital messaging and social media are the top means by which dive centres connect with their customers, it seems archaic that a piece of plastic, or lack thereof, could affect your entire dive holiday. And so for some time many certification agencies have maintained an online database of students, allowing participating centres to check an individual’s qualifications even when no certification card is present.

TDI/SDI have gone one step further, and now offer students the option of a ‘digital only’ certification card instead of issuing a plastic one. Almost all of TDI/SDI's courses involve online learning, and the student log-in page includes a dashboard showing all the qualifications achieved by that individual.  So as well as the facility for a dive centre to check a certification online, the individual can easily provide all their own details at the touch of a button.     

And the best part of it all? Less plastic!! As divers we are more aware than most of the affect that plastics are having on our favourite dive sites.  More and more of the resources we use as divers are going digital; we gladly moved from slates and tables to computers, from textbooks and slideshows to online learning. So why not do the same with certification cards.

Here at Dive-In Larnaca we encourage all our students to cut down on plastic and remove the hassle of a lost certification card.  Go digital, plastic cards are a thing of the past!


Пластиковые карты – в прошлом!

Каждый из вас помнит, с чего обычно начинается день дайвинга – по прибытию в дайв-центр, первое о чем вас спрашивает инструктор – сертификат. Второпях, впопыхах, в счастливом пребывании от долгожданного дня, когда вы наконец окажетесь под водой – неудивительно, что вы забыли свою коллекцию пластиковых карточек :)

Скорее всего сертификат забыт в сейфе отеля, или же дома на полочке в дальнем углу. До недавнего времени, это означало бы, что вы, за невозможностью подвердить дайв-квалификацию, не можете быть допущены до погружения.В наши дни, когда электронная почта, цифровые сообщения и социальные сети являются основными средствами связи дайв-центров со своими клиентами, кажется архаичным, что кусок пластика или его отсутствие могут повлиять на весь ваш отпуск. И поэтому, к счастью, некоторые из организаций дайвинга, поддерживают онлайн-базу с данными студентов, что позволяет дайв-центрам проверить квалификацию дайвера без наличия сертификата.

TDI / SDI шагнули вперед и теперь предлагают студентам вариант «только цифровой» сертификационной карты вместо выпуска пластиковой. Практически все курсы TDI / SDI подразумевают онлайн-обучение, а страница входа в систему включает панель инструментов, на которой отображаются все квалификации, достигнутые этим человеком. Так же, как и для дайв-центра для проверки сертификации онлайн, дайвер может легко предоставить все свои данные одним нажатием кнопки.

В чем же кроется истина? - Меньше пластика!! Мы, как дайверы, максимально приближены к проблеме использования пластика. Мы уверены, что многие из вас наблюдали воочию загрязнение дайв-сайтов пластиковыми предметами. Все больше и больше ресурсов, которые мы используем в качестве дайверов, становятся цифровыми; мы с радостью перешли от планшетов и таблиц к компьютерам, от учебников и слайд-шоу к онлайн-обучению. Так почему бы не сделать то же самое с сертификационными карточками.

Здесь, в Dive-In Larnaca, мы призываем всех наших студентов сократить расходы на пластик и избавиться от проблем с потерянной сертификационной карточкой. Переходите на цифровые технологии, пластиковые карты ушли в прошлое!Plastikowe certyfikaty – to już przeszłość!!!

Każdy z was pamięta, jak rozpczyna się dzień nurkowy – po przybyciu do centrum pierwszą rzeczą, o którą prosi instruktor jest certyfikat. W pośpiechu, szczęśliwi na długo wyczekiwany urlo, kiedy znów znajdziecie się pod wodą – nic dziwnego, że zapomnieliście o swojej kolekcji plastikowych kart J

Najprawdopodobniej certyfikat zostal w hotelowym sejfie lub w domu na stole. Do nie dawna oznaczało to, że nie będziecie nurkować ze względy na brak sprawdzenia waszych uprawnień.Obecnie gdy poczta elektroniczna, wiadomości cyfrowe i sieci społecznościowe są głównym środkiem komunikacji między centrami nurkowymi, a wami nurkami, wydaję się być archaiczne, że kawałek plastiku lub jego brak może wpłynąć na całe wakacje. Na szczęście niektóre organizacje nurkowe prowadzą internetową bazę danych z danymi kursantów, która umożliwia centrom nurkowym weryfikację kwalifikacji nurka, który zapomnial certyfikatu.

SDI / TDI zrobiło krok na przód i oferuje swoim studentom opcję „tylko cyfrowej” wersji certyfikatu zamiast plastikowej karty. Praktycznie wszytkie kursy SDI / TDI obejmują naukę online, a strona logowania zawiera pasek narzędzi, który wyświetla wszystkie kwalifikacje uzyskane przez tą osobę. Podobnie jak w przypadku centrum nurkowego przy sprawdzaniu uprawnień online, nurek może łatwo pokazać wszystkie swoje dane za naciśnięciem jednego przycisku.

W czym jest problem – Mniej plastiku !!! My, jako nurkowie, jesteśmy bardzo blisko tego problemu. Jesteśmy pewni, że wielu z was osobiście było świadkami zanieczyszczenia miejsc nurkowych przedmiotami z plastiku. Coraz więcej zasobów, z których korzystamy jako nurkowie staje się cyfrowymi. Z przyjemnością przechodzimy od tabel i arkuszy kalkulacyjnych do komputerów, od podręczników i pokazów slajdów do nauki online. Dlaczego więc nie zrobić tego samego z certyfikatami.

W Dive-In Larnaka zachęcamy wszystkich naszych studentów do zmniejszenia ilości plastiku, a przy okazji pozbycia się problemu z utraconym certyfikatem. Przełącz się na technologię cyfrową. Plastikowe karty należą do przeszłości!!!Οι πλαστικές κάρτες είναι ένα πράγμα του παρελθόντος

Αυτό συνέβη σε όλους μας κάποια στιγμή

Φτάνετε στο κέντρο καταδύσεων και αναμένοντας μια συναρπαστική μέρα κάτω από το νερό και το πρώτο πράγμα που ζητά το κέντρο είναι η κάρτα πιστοποίησης. Μπορείτε να το βρείτε; Φυσικά και όχι. Εάν είστε τυχεροί την έχετε αφήσει στο δωμάτιο σας μαζί με το διαβατήριο και τις πιστωτικές σας κάρτες. Ωστόσο, δεν είναι ασυνήθιστο οι κάρτες πιστοποίησης να μένουν στο σπίτι με τη βιασύνη για το αεροδρόμιο. Μέχρι πρόσφατα αυτό θα σήμαινε την ακύρωση των καταδύσεων σας. Ή αν είχατε έναν φίλο στο σπίτι που θα μπορούσε να στείλει φαξ και μια φωτοτυπία των καρτών σας στο καταδυτικό κατάστημα, θα χάνατε μόνο την πρώτη μέρα.Σε αυτή την εποχή, όπου τα ηλεκτρονικά μηνύματα, τα ψηφιακά μηνύματα και τα κοινωνικά μέσα είναι τα κορυφαία μέσα με τα οποία τα κέντρα καταδύσεων συνδέονται με τους πελάτες τους, φαίνεται αρχαϊκό ότι ένα κομμάτι πλαστικό ή η έλλειψή τους θα μπορούσε να επηρεάσει όλες τις διακοπές και της κατάδυσης σας. Έτσι, εδώ και αρκετό καιρό, πολλά γραφεία πιστοποίησης έχουν διατηρήσει μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, επιτρέποντας στα συμμετέχοντα κέντρα να ελέγχουν τα προσόντα ενός ατόμου ακόμα και όταν δεν υπάρχει κάρτα πιστοποίησης.

Το TDI / SDI προχώρησε ένα βήμα παραπέρα και τώρα προσφέρει την επιλογή μιας κάρτας πιστοποίησης «μόνο ψηφιακής» αντί για την έκδοση πλαστικής κάρτας. Σχεδόν όλα τα μαθήματα του TDI / SDI περιλαμβάνουν τη διαδικτυακή μάθηση και η σελίδα σύνδεσης των φοιτητών περιλαμβάνει ένα ταμπλό με όλα τα προσόντα που έχει αποκτήσει το συγκεκριμένο άτομο. Έτσι, όπως και η δυνατότητα για ένα κέντρο κατάδυσης για να ελέγξετε online πιστοποίηση, το άτομο μπορεί εύκολα να παρέχει όλες τις δικές του λεπτομέρειες με το πάτημα ενός κουμπιού.

Και το καλύτερο μέρος; Λιγότερο πλαστικό !! Ως δύτες είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι από τις επιδράσεις των πλαστικών που έχουν στις αγαπημένες μας τοποθεσίες κατάδυσης. Όλο και περισσότεροι από τους πόρους που χρησιμοποιούμε ως δύτες είναι ψηφιακοί, μεταφέραμε τους πίνακες σε υπολογιστές, και τα εγχειρίδια και slideshows σε online μάθηση. Γιατί λοιπόν να μην κάνετε το ίδιο με τις κάρτες πιστοποίησης.

Εδώ στο Dive-In ενθαρρύνουμε όλους τους μαθητές μας να περιορίσουν το πλαστικό και να αποφύγουν την ταλαιπωρία μιας χαμένης κάρτας πιστοποίησης, η πλαστικές κάρτες είναι ένα πράγμα του παρελθόντος!Have you got the Bottle??!

Posted on March 15th, 2019

Today with all the knowledge and scientific research gathered over years we can determine HYDRATION as the key factor of safe diving. Let's see why...

What is dehydration?

Our bodies depend on water for survival as they consist of on average 60% water!  Dehydration occurs when the body loses more fluid than is taken in and this can lead to medical problems that should be avoided.

As we all know Nitrogen is washed out by the lungs after a dive, but this washout will be less effective when the diver is dehydrated, increasing bubble formation and growth in the blood and body tissues which can lead to Decompression Sickness (DCS).

There are several contributing factors leading to dehydration you must be aware of...

Contributing factors

It seems strange that a sport carried out in water can leave you dehydrated, but there are many ways divers lose water whilst diving.

        Enjoy sunny days!
We are all attracted by warm climate destinations and it's clear that in such conditions we sweat a lot which means we lose more fluid, which, if not replaced makes you dehydrated.

        Sea water
When coming out of the sea, the (salt) water will dry and leave salt crystals behind on your skin. These can often visually be seen, and have the ability to absorb and hold water molecules. This means it will take the moisture out of your skin, which then will evaporate due to the sun and wind, increasing dehydration further.

        Diving itself
There are 3 things whilst diving that increase dehydration: Sweating, Immersion Diuresis (higher blood volume due to ambient pressure and cooler water temperature causes kidneys to produce more urine) and breathing compressed air (which is usually dry).

        Drinks containing Alcohol and Caffeine
Diving and alcohol are two things which are prohibited together. Drinking alcohol even a day before diving activity is not recommended as it has a diuretic effect, increasing the urine output. Other drinks with caffeine such as coffee have the same result on our bodies.

        Medication
Some medication, especially blood pressure medication has a diuretic effect and as you know this diuretic effect will lead to dehydration.

        Respiration
Our bodies naturally loose water as you breathe out. We breathe dry compressed air when diving so the water lost through respiration is even greater.

        Sickness
Vomiting caused by seasickness or for any other reason will heighten the rate of dehydration because you lose large amounts of fluid and electrolytes in a short period of time.

Avoid dehydration and reduce plastic use with us!

It is much easier to avoid dehydration rather than dealing with its results. Staying hydrated is the key factor to the safe diving as this way we significantly reduce the risk of DCS.

How much you actually need to drink depends on many factors, but drinking at least 2 litres extra (in addition to what you normally drink a day) will help you to keep hydrated. Drinking water in large amounts at a time will only increase urine production that's why it's recommended to drink 200ml every 15-20min.

Two for the price of one - We are happy to offer you our free water policy along 
with reusable water bottles! Stay hydrated and reduce single use plastic together with Dive-In Larnaca. In our next blog, read about unnecessary plastics in the diving industry

contact [email protected] or www.dive-in.com.cy

Наполни бутылку водой!

Сегодня, благодаря накопленным за годы знаниям и научным исследованиям, мы можем с уверенностью сказать, что ГИДРАТАЦИЯ (потребление необходимого количества воды) является ключевым фактором безопасного дайвинга. Давайте разберемся, почему...

Что же такое ДЕгидратация/обезвоживание?

Человеческий организм в значительной степени зависит от воды, так как состоит из таковой на 60%! Обезвоживание имеет место быть тогда, когда количество потерянной жидкости превышает количество потребляемой, что приводит к определенным медицинским проблемам.

Мы – дайверы знаем, что азот “вымывается” легкими после погружения, но это вымывание будет менее эффективным при обезвоживании дайвера, увеличивая количество пузырьков и их рост в крови и тканях организма, что может привести к декомпрессионной болезни (DCS).

Есть несколько факторов, способствующих обезвоживанию, о которых вы должны знать...

Способствующие факторы:

Казалось бы, как дайвинг – водный вид спорта/активности, может привести к дегидратации, однако, это более, чем вероятно.

         Наслаждайтесь солнечными днями!
Места с теплым климатом неизменно остаются наиболее привлекательными для отдыха и дайвинга. Абсолютно естественно, что в подобных погодных условиях потоотделение усиливается, что ведет к дегидратации без восполнения потерянной жидкости.

         Море, моооре...
При выходе из моря соленая вода высыхает, превращаясь в кристаллы соли, оседающие на коже. Эти кристаллы визуально видны и обладают способностью поглощать и удерживать молекулы воды, которые испаряются под влиянием солнца и ветра.

         Дайвинг
Мы выделяем три основных причины обезвоживания во время погружений: потоотделение, увеличенный диурез (больший объем крови из-за давления окружающей среды и более холодной воды заставляет почки выделять больше мочи) и вдыхание сжатого воздуха из баллона (который обычно сухой).

         Напитки, содержащие алкоголь и кофеин
Изначально, дайвинг и алкоголь – не сочетаемы и строго запрещены. Потребление алкоголя даже за день до погружения крайне не рекомендуется, так как он оказывает мочегонное действие. Другие напитки с кофеином, тот же самый кофе, оказывают то же мочегонное действие.

         Прием медикаментов
Некоторые медицинские препараты, особенно для стабилизации кровяного давления, оказывают мочегонное действие, и, как вы знаете, это мочегонное действие приводит к обезвоживанию организма.

         Физиологический процесс дыхания
Наш организм устроен таким образом, что утилизирует влагу при каждом выдохе, что является естественным процессом. Также, как было указано выше, сжатый газ в баллоне – сухой, что означает еще большую потерю влаги при дыхании.

         Тошнота -> рвота
Рвота, в связи с морской болезнью или по любой другой причине, увеличивает скорость обезвоживания, так как вы теряете большое количество жидкости и электролитов за короткий промежуток времени.

Избежать обезвоживание и сократить использование пластика – вместе с нами!

Намного легче избежать обезвоживание, чем иметь дело с его нежелательными результатами. Гидратация является ключевым фактором для безопасного дайвинга, так как таким образом мы значительно снижаем риск возникновения декомпрессионного заболевания.

То, сколько вам на самом деле нужно потреблять воды, зависит от многих факторов, но количество воды как минимум 2 литра дополнительно (в дополнение к тому, что вы обычно пьете в день) поможет вам избежать обезвоживания. Питьевая вода в больших количествах за раз только увеличивает выработку мочи, поэтому рекомендуется пить 200 мл каждые 15-20 минут.

Два по цене одного – в нашем дайв-центре мы предлагаем питьевую воду бесплатно в неопределенном количестве, а также бутылки многоразового использования! Побольше воды и поменьше пластика с Dive-In Larnaca :)

В нашем следующем блоге читайте о ненужном пластике в дайвинг-индустрии.

Свяжитесь с нами через e-mail: [email protected] или посетите наш веб-сайт Dive-In Larnaca

Не забывайте подписаться на нас на Facebook и Vkontakte :)

Всем безопасного дайвинга!

Gdzie Twoja butelka?!

Dzisiaj dzięki całej wiedzy i badaniom naukowym gromadzonym przez lata możemy określić NAWODNIENIE jako kluczowy czynnik bezpiecznego nurkowania.
Zobaczmy dlaczego ...

Co to jest odwodnienie?

Nasze ciało do przetrwania potrzebuje wody, ponieważ zawiera jej średnio 60%. Odwodnienie występuje, gdy organizm traci więcej płynów niż przyjmuje, co może prowadzić do poważnych problemów medycznych, których chcemy uniknąć.

Jak wszyscy wiemy, azot jest wypłukiwany przez płuca po nurkowaniu, ale będzie mniej skuteczne gdy nurek jest odwodniony, co zwiększa tworzenie się pęcherzyków we krwi i tkankach ciała, co może doprowadzić do choroby dekompresyjnej (DCS).

Istnieje kilka czynników, które mogą doprowadzić do odpowodnienia ...

Wydaje się dziwne, że sport uprawiany w wodzie może spowodować odwodnienie, a jednak. Nurkowie tracą wodę na wiele sposobów.

- Cieszmy się słonecznymi dnia!
Wszystkich nas przyciągają ciepłe miejsca i jest oczywiste, że w takich warunkach bardzo się pocimy, co oznacza, że tracimy więcej płynu. Jeśli go nie zastąpimy, spowoduje to odwodnienie.

- Woda morska.
Po wyjściu z morza, woda wyschnie i pozostawi kryształki soli na naszej skórze. Są one bardzo często nie widoczne ale mają zdolność do absorbowainia i zatrzymywania wody. Oznacza to, że usuwają wilgoć naszej skóry, która następnie wyparuje z powodu słońca i wiatru, zwiększając odwodnienie.

- Nurkowanie.
Podczas nurkowania występują 3 rzeczy, które powodują odwodnienie. 1. Pocenie się. 2. Diureza zanurzeniowa (większa objętość krwi z powodu ciśnienia otoczenia i niższa temperatura wody, powodują że nerki wytwarzają więcej moczu). 3. Oddychanie sprężonym powietrzem, które zwykle jest suche.

- Napoje zawierające kofeinę i alkohol.
Nurkowanie i alkohol to dwie rzeczy, których nie wolno łączyć razem. Picie alkoholu nawet dzień przed nurkowanie nie jest zalecane, ponieważ jego moczopędne działanie może wpływać na odwodnienie. Napoje z kofeiną, takie jak kawa mają taki sam wpływ na nasz organizm.

- Leki.
Niektóre leki, zwłaszcze leki nadciśnieniowe, mogą działać moczopędnie co jak wiadomo prowadzi do odwodnienia.

- Oddychanie.
Nasze ciało naturalnie traci wodę podczas wydechu. Podczas nurkowania oddychamy suchym sprężonym powietrzem, przez co ilośćwody wydalana z organizmu jest większa.

- Choroby.
Wymioty spowodowane chorobą morską lub z jakiegokolwiek innego powodu zwiększają szybkość odwodnienia, ponieważ w krótkim czasie tracisz duże ilości płynów i elektrolitów.

Unikaj odwodnienia ale zmniejsz też zużycie plastiku!!!

O wiele łatwiej jest uniknąć odwodnienia niż radzić sobie z jego skutkami. Odpowiednie nawodnienie jesst kluczowym czynnikiem bezpiecznego nurkowania, ponieważ w ten sposób znacznie zmniejsza się ryzyko DCS.

To ile rzeczywiście potrzebujesz płynów zależy od wielu czynników. Picie co najmniej 2 litrów wody dodatkowo (oprócz tego ile wypijasz normalnie w ciągu dnia) pomoże Ci utrzymać odpowiednie nawodnienie. Picie wody naraz w dużych ilościach zwiększa produkcję moczu, dlatego zaleca się picie 200 ml co 15-20 minut.

Dwa w cenie jednego!!! Cieszymy się, że możemy zaoferować naszą bezpłatną politykę wodną wraz butelkami na wodę do wielokrotnego użytku! Nawodnij się i zmniej ilość jednorazowego plastiku razem z Dive-In Larnaka

W naszym następnym pblogu przeczytasz o niepotrzebnych tworzywach w branży nurkowej.


Έχεις το μπουκάλι ;!
Σήμερα, με όλες τις γνώσεις και επιστημονικές έρευνες που συγκεντρώνονται επί σειρά ετών, μπορούμε να προσδιορίσουμε την ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ως τον βασικό παράγοντα της ασφαλούς κατάδυσης. Ας δούμε γιατί ...

Τι είναι η αφυδάτωση;
Τα σώματά μας εξαρτώνται από το νερό για επιβίωση, καθώς αποτελούνται από κατά μέσο όρο 60% νερό! Η αφυδάτωση εμφανίζεται όταν το σώμα χάσει περισσότερο υγρό από αυτό που λαμβάνεται και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ιατρικά προβλήματα που πρέπει να αποφευχθούν.
Όπως όλοι γνωρίζουμε, το άζωτο ξεπλένεται από τους πνεύμονες μετά από μια κατάδυση, αλλά αυτό το ξέπλυμα θα είναι λιγότερο αποτελεσματικό όταν ο δύτης αφυδατώνεται, αυξάνοντας το σχηματισμό φυσαλίδων και την αύξηση στους ιστούς του αίματος και του σώματος που μπορεί να οδηγήσει σε ασθένεια αποσυμπίεσης.
Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που συμβάλλουν στην αφυδάτωση που πρέπει να γνωρίζετε ...

Παράγοντες που συνεισφέρουν
Είναι περίεργο το γεγονός ότι ένα άθλημα που εκτελείται στο νερό μπορεί να σας αφήσει αφυδατωμένο, αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι που οι δύτες χάνουν νερό κατά τη διάρκεια της κατάδυσης.

- Απολαύστε ηλιόλουστες μέρες!
Όλοι προσελκύονται από τους ζεστούς κλιματικούς προορισμούς και είναι σαφές ότι σε τέτοιες συνθήκες, ιδρώνουμε πολύ που σημαίνει ότι χάνουμε περισσότερο ρευστό, το οποίο, αν δεν αντικατασταθεί, σας κάνει αφυδατωμένο.

- Θαλασσινό νερό
Όταν βγαίνει από τη θάλασσα, το (αλάτι) νερό θα στεγνώσει και θα αφήσει κρυστάλλους αλατιού πίσω στο δέρμα σας. Αυτά μπορεί συχνά να φαίνονται οπτικά και να έχουν την ικανότητα να απορροφούν και να συγκρατούν μόρια νερού. Αυτό σημαίνει ότι θα πάρει την υγρασία από το δέρμα σας, το οποίο στη συνέχεια θα εξατμιστεί εξαιτίας του ήλιου και του ανέμου, αυξάνοντας περαιτέρω την αφυδάτωση.

- Η ίδια η κατάδυση
Υπάρχουν 3 πράγματα κατά τη διάρκεια της κατάδυσης που αυξάνουν την αφυδάτωση:  Εμετός, Immersion Diuresis (ο υψηλότερος όγκος αίματος λόγω της πίεσης περιβάλλοντος και της θερμοκρασίας του ψυχρότερου νερού προκαλεί τα νεφρά να παράγουν περισσότερα ούρα) και αναπνέοντας τον πεπιεσμένο αέρα (ο οποίος είναι συνήθως ξηρός).

- Ποτά που περιέχουν αλκοόλ και καφεΐνη
Η κατάδυση και το αλκοόλ είναι δύο πράγματα που απαγορεύονται από κοινού. Η κατανάλωση οινοπνεύματος ακόμη και μια μέρα πριν από τη δραστηριότητα κατάδυσης δεν συνιστάται διότι έχει διουρητικό αποτέλεσμα, αυξάνοντας την παραγωγή ούρων. Άλλα ποτά με καφεΐνη όπως ο καφές έχουν το ίδιο αποτέλεσμα στο σώμα μας.

-Φαρμακευτική αγωγή
Ορισμένα φάρμακα, ειδικά φάρμακα για την αρτηριακή πίεση, έχουν διουρητικό αποτέλεσμα και καθώς γνωρίζετε ότι αυτό το διουρητικό αποτέλεσμα θα οδηγήσει σε αφυδάτωση.

- Αναπνοή
Τα σώματά μας χάνουν υγρά φυσικά καθώς εκπνέετε. Αναπνέουμε ξηρό πεπιεσμένο αέρα κατά την κατάδυση, έτσι ώστε το νερό που χάνεται μέσω της αναπνοής είναι ακόμα μεγαλύτερο.

- Ασθένεια
Ο εμετός που προκαλείται από θαλασσινό νερό ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο θα αυξήσει τον ρυθμό αφυδάτωσης επειδή χάσετε μεγάλες ποσότητες υγρών και ηλεκτρολυτών σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αποφύγετε την αφυδάτωση και μειώστε την χρήση πλαστικού μαζί μας!
Είναι πολύ πιο εύκολο να αποφύγετε την αφυδάτωση παρά να ασχοληθείτε με τα αποτελέσματά της. Η ενυδατωμένη είναι ο βασικός παράγοντας για την ασφαλή κατάδυση, έτσι ώστε να μειώσουμε σημαντικά τον κίνδυνο DCS.

Πόσο πραγματικά χρειάζεστε για να πίνετε εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, αλλά η κατανάλωση τουλάχιστον 2 λίτρων επιπλέον (εκτός από αυτό που φυσιολογικά πίνετε μια μέρα) θα σας βοηθήσει να κρατήσετε το σώμα σας ενυδατωμένο. Το πόσιμο νερό σε μεγάλες ποσότητες κάθε φορά θα αυξήσει μόνο την παραγωγή ούρων και γι 'αυτό συνιστάται να πίνετε 200ml κάθε 15-20 λεπτά.

Δύο για την τιμή ενός - Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσφέρουμε την δωρεάν πολιτική μας για το νερό μαζί με τα επαναχρησιμοποιήσιμα μπουκάλια νερού! Μείνετε ενυδατωμένοι και μειώστε το πλαστικό μιας χρήσης μαζί με τη Dive-In Larnaca :) Στο επόμενο blog μας, διαβάστε σχετικά με τα περιττά πλαστικά στη βιομηχανία καταδύσεων.

We are open for 2019

Posted on March 6th, 2019


It’s that time of year again! Dive-In Larnaca is officially open for business and ready for the coming season. Over the winter the shop and classroom were painted, cylinders serviced, brand new school regulators set up, and the boat had its annual service. 

It has been a very wet few months here in Cyprus, so we have enjoyed less winter diving than usual. As such the staff are excited for our first group of customers who arrive at the end of the week. 

In the meantime we are putting the final touches to the refreshed shop display, cleaning and polishing, making sure everything is ready for what promises to be another busy year.

If you haven’t booked your dives with us yet, don’t delay! Spaces in our boat are limited and we wouldn’t want you to miss out.

Call Dive-In Larnaca on +357 24627469, drop us a message on Facebook, visit www.dive-in.com.cy  or email us on [email protected] .
It’s All About The Waste

Posted on May 19th, 2018Recycling is the buzz-word at Dive-In Larnaca this season, and we’re well and truly fed-up with plastic bottles and tin cans littering our regular dive sites.  So we thought we’d better clean up our own act, and step one was installing a recycling station in the office.  We now separate plastic and glass (recycled by the local council), aluminium cans (donated to ‘Cans for Cats’ neutering programme), plastic lids (collected by local charities) and batteries.  We also make use of the local paper and card recycling skip for our delivery boxes.


That’s as well as recycling all the batteries staff and customers use through the ΑΦΗΣ scheme.

 We have a “FREE WATER” policy for all our customers. In addition if customers do not have their own water bottles, we are providing a refillable, collapsible water bottle that is theirs to keep.  This has already reduced the number of small disposable plastic water bottles that we hand out on a daily basis.

And for those of you doing SDI/TDI courses we use e-cards in an attempt to remove more plastic from the environment.

So the next time you visit, be ready to reuse, recycle, or best of all, reduce the amount of plastic you bring along so that this becomes a thing of the past:-
@letsmakecyprusgreen #passonplastic @plasticwaste

500 dives

Posted on April 28th, 2018


This week Chris F has been diving the wreck with Dawn from St Albans, UK.  On Tuesday, Dawn let slip that she had completed her 500th dive, so we thought we would find out a bit more about her diving exploits, and in particular what she thinks of the Zenobia.

 
Dawn with Dive-In Larnaca Tech guide Chris F


 Dawn is an accomplished Tec Trimix diver, and has been exploring the Zenobia’s technical routes over the last few days, however her first ever dive was a complete accident.  On a sailing holiday in Greece 10 years ago, a day without wind resulted in a pool try dive.  When she ventured out into the open water, rather than seeing lots of fish Dawn remembers being fascinated by all the bubbles!

It was then to cooler climes for her Advanced OW course in Scapa Flow; an odd choice you may think, however Dawn loves the Orkney Isles and found that the good visibility led to a passion for wreck diving.  Dawn did her PADI Tech 40, 45 and 50 courses 4 years ago, completing her 50m dive at the National Diving Centre in Chepstow.

Although we couldn’t persuade Dawn to pick her favourite dive, she certainly enjoys wreck diving, naming Scapa Flow, Truk Lagoon and the Red Sea as some of her most memorable.  And lucky for us, the Zen has made it into her top three.

If you would like to find out more about technical diving on the Zenobia, get in touch! [email protected]

Apeks Fusion KVR1 Drysuit

Posted on April 10th, 2018


A new season means new kit, and what better way to kick things off than with a review of the Boss’s brand new drysuit, the Apeks Fusion KVR1 with Aircore. He’s been diving the original version of this suit for a couple of seasons, but fancied an upgrade to the latest model.  It arrived at the shop last week and was wet within 24 hours. So what’s all the hype about?

From the Apeks specification, the patented Twin Layer System suit boasts a ‘protective outer layer ballistic strength para-aramid synthetic fibre skin, and innovative AirCore breathable inner layer’ and ‘Seal Lock Technology (SLT) dry glove attachments system’ to make it one of the most robust but comfortable drysuits on the market. 

In layman’s terms the suit comes in two parts; the inner skin is the waterproof bit, made of a breathable trim-laminate material that keeps water out but allows vapour to escape, significantly reducing surface overheating.  Over the top of this, the outer skin is made of ‘para-aramid’, a Kevlar® material characterised by high strength-to-weight ratio and cut resistance. This provides a flexible but durable shield, preventing wear and tear, and absorbing the majority of snags. The two layers can be quickly separated and joined via zips at the neck, cuffs and ankles, allowing for quicker drying or changing of the inner. 

Another big plus are the silicon neck and wrist seals with SLT dry glove attachments.  Silicon seals are fast becoming the most popular drysuit seal, being far softer and more forgiving than traditional latex. They cannot be glued directly to the suit and instead require a ring attachment system. However this comes with its own benefits as it allows a ripped or damaged seal to be replaced in minutes by the user, or for a dry glove system to be attached in seconds.

Other great features are the front zip, making it much easier to get on and off independently, large Twin-Zip expandable pockets with D-ring attachments and drainage, ankle zips for easy donning and a suspender system for maximum comfort.

With reinforced mauser taped seams and protective armour at the shoulders, elbows, knees and seat leave, this latest suit from Apeks is specifically designed with rugged wreck and cave diving environments in mind.

And the Boss’s verdict…? ‘I love diving this suit, that’s why I’ve bought two! The outer layer is really robust and even though I snagged my old suit a couple of times, the inner was completely unscathed.  The only repair I needed to do on the trilam was a patch that was really easy and quick to do. The silicon seals make all the difference, and I like that the rings are low-profile oval shaped and make for easy switch to dry gloves. The only reason I upgraded is that my original suit no longer fits now that I’ve shed some pounds’ As Cyprus’s Apeks distributor, we have Apeks equipment in stock and can order any Apeks items for immediate delivery (if you pay shipping) or as part of our bi-monthly orders.

Contact [email protected]  or +357 24 627 469 for more details

Dive-In Larnaca 2018

Posted on March 12th, 2018


A new season at Dive-In Larnaca means new staff, and in the interests of getting to know each other a bit better we asked few probing questions. Our answers are somewhat surprising…

To begin with we went right back to basics and asked if anyone could remember their first diving experience. Chris F and Sheri both did Try Dives on the Great Barrier Reef, and the Boss jumped  off the back of a yacht in the British Virgin Islands.  He remembers the visibility being amazing and looking down on white sand in all directions.  Marina’s first dive was less exotic but far more relevant, during her Open Water course right here in Cyprus.

Learning to dive with Dive-In Larnaca
 We then wanted to know what everyone’s most memorable dive was. Straight away Phil highlighted the Zenobia, recalling one of his first dives on her as a qualified Divemaster. We’re so lucky to have one of the best wrecks in the world on our doorstep.  Gill then told us about diving the Cenotes in Mexico, and Chris F talked about the Liberty Wreck in Bali.  Marina topped us all by describing a dive she did at Koh Bon, Thailand.  She was on her safety stop and a manta ray appeared and flipped around her in a big circle before swimming off. Our team really do have some worldwide diving experience.


Dive-In staff's favourite dives from around the world

And then a slightly trickier questions. We asked everyone what they enjoy most about working at Dive-In Larnaca? Sheri loves the huge variety of customers, and really enjoys meeting and getting to know them as they pass through the centre. The Boss and Chris F both like the variety of diving.  One day we’ll be guiding recreational divers on the wreck, the next it will be DSDs at Green Bay, then we could have a series of high level wreck penetration dives.  No two days are the same. Gill pointed out that we are a small team with lots of different skills and responsibilities, so she is learning a lot about all aspects of diving; teaching recreational divers, guiding, learning tech diving skills, gas blending, servicing and maintenance, and so on.

Nobody could make their mind up when we asked about their favourite part of the Zenobia.  The Boss’s view is ‘the rustier the better’, whereas Chris F likes the Lifeboats as that’s where the fish hang out. Sheri recalled her first dive in the Middle Car Deck, and Marina and Phil both like exploring the Upper.  Gill enjoys taking customers through the Accommodation.  It’s normally  their first dive inside and there’s load of interesting stuff to show them.


Zenobia propeller
  And finally, we asked the all important question; If you could dive any celebrity, who would it be?  Marina would love to dive David Attenborough, and then have a chat with him afterwards, while Chris F thinks taking Donald Trump down to 30m is a good idea! Sheri would love to have taken her Dad diving, and the Boss can’t make his mind up as there are too many people to choose from.

If there are any other burning issues that you need our staff to address, please do get in touch. Alternatively, you could book in for a dive an ask them yourself.  See you soon!

Contact [email protected] for more information.


2018

Posted on March 3rd, 2018


All is quiet at Dive-In Larnaca! No rails of drying suits; no equipment spread outside the shop; no noisy compressor charging bottles in between dives.  But don’t be fooled….  behind the closed shop front we have been hard at work preparing for the start of the coming season, and as of the 1st March we are fully open and ready to welcome our first groups of the year.

You may wonder what there is to keep us occupied over the winter, however just as our working day doesn’t end with the last dive, our season didn’t end when the last customers left in December.  We have been  hard at work over the past month or so, servicing, inspecting, painting, deep cleaning and scheduling this year’s dive programme.  Not to mention finding time for staff training and a couple of fun dives.  We even managed to squeeze in a Christmas party! So what’s new at Dive-In Larnaca this season? Well, we said ‘Goodbye’ to Alan and Wes at the end of last year, and welcome PADI Master Scuba Diver Trainer, Marina to the team. We’re also excited to be bringing a new brand of  torches to Cyprus, after Chris’s successful visit to the Czech Republic in January.  Tom and Sheri have invested in some new photography equipment, so keep an eye out for even better shots of us all under water. And after a very busy weekend at the Warsaw Dive Show, we’re all set to welcome new customers and old friends back to the fantastic Zenobia wreck.


 We can’t wait to get back in the water now that everything behind the scenes is ready to go. So what are you waiting for? Join us, and be a part of what is shaping up to be a fantastic year of diving, training and new adventures at Dive-In Larnaca.

So if you are interested in joining us for some diving visit our website Dive-In Larnaca or send us an email to [email protected]