ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Dive-In Λάρνακα

Περιφερειακό γραφείο SDI / TDI

Τηλέφωνο: + 357 24627469

Κινητό / Whatsapp: + 357 99279829

Φαξ: + 357 24627469

Email: [προστασία μέσω email]

Dive-In Λάρνακα
Lordos Seagate Block Α
Λεωφόρος Τάσος 24 Μητσόπουλος
(πρώην Piale Pasa)
Λάρνακα 6027 Κύπρος

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ